Mobila tjänster

Alla mobila tjänster är mycket anpassningsbara och vi skräddarsyr alltid våra tjänster för våra kunder.

Mobila tjänster innefattar att en ronderande väktare identifierar risker och rapporterar eller vidtar åtgärd. Det kan innebära allt från att tillkalla polis, räddningstjänst, ambulans till att flytta något som kan innebära brandfara. Utöver detta kan väktaren utföra uppgifter enligt överenskommelse som att låsa/låsa upp, kontrollera mätvärden eller annat som kunden har behov utav.

Vi kombinerar ny teknik med den service vi blivit kända för att på så sätt erbjuda bättre bevakning. Vi jobbar alltid för att överträffa varje kunds förväntan genom att alltid leta efter det lilla extra som vi kan göra för kunden.

Några av de vanligaste mobila tjänster:

Stängningshjälp – väktare är med vid stängning av butik/verksamheter,

Låsning – låsning och upplåsning av dörrar/portar/grindar eller hela lokaler,

Tillsyn/kontroller – kontroller av lokaler, områden, fönster, dörrar m.m,

Områdesbevakning – sporadiska kontroller av ytterområden,

Fastighetsjour – åtgärder som inte kan vänta, tex krossade fönster, vattenläcka osv,

Larmutryckning – utryckning, kontroll och åtgärd när larmet går,

Behörighetskontroll – kontroll av de som vistas inom ett område.

Kontakta oss idag på 031 – 14 70 07,
Info@vaktcentralen.se eller via kontaktformuläret nedan

    Läs mer om våra andra tjänster